Oldtimer regels en wetgeving

 
 
Home

 

 

Oldtimer gordelplicht

Het bouwjaar van het voertuig is belangrijk,.Oudere auto’s hebben soms geen of te weinig autogordels. De wet maakt in deze gevallen dan ook een uitzondering. Hieronder een overzicht met de verplichting voor autogordels naar bouwjaar.

Auto,s voor 1 januarie 1971 hebben geen gordelplicht

1 januarie 1971 bevestigingspunten en gordels voorin in nieuwe auto,s verplicht.

1 juni 1975 gordeldraagplicht op voorzitplaatsen.

1 januari 1980 bevestigingspunten voor gordels achterin verplicht.

1 januarie 1990 gordels achterin verplicht.

1 april 1992 gordeldraagplicht ook op de achterzitplaatsen.
 

Zijn er op de achterbank gordels bevestigd, dan mogen er niet méér passagiers worden vervoerd dan er gordels zijn. Achterin een oldtimer zonder gordels mogen slechts kinderen worden vervoerd die langer zijn dan 1.35 of volwassenen.

Bestuurder en alle passagiers zijn verplicht de beschikbare gordel te gebruiken.

 

Blauwe kentekenplaat

Wanneer mag een oldtimer de blauwe kentekenplaat voeren?

Oldtimers met een datum van toelating voor 1 januari 1978 mogen de (donker)blauwe kentekenplaat met witte letters voeren. Voordat de blauwe kentekenplaat wordt afgegeven, wordt gecontroleerd of op het voertuigbewijs een datum van toelating van voor 1 januari 1978 vermeld staat en de kentekenplaat bestaat uit een combinatie van 4 cijfers en 2 letters. Als aan alle eisen is voldaan mag een ongelimiteerd aantal platen gekocht worden.

Keurmerk

Blauwe kentekenplaten zijn voorzien van een keurmerk bestaande uit de Nederlandse leeuw en de tekst ‘RKM’. Het keurmerk, en met name het volgnummer, moet duidelijk herkenbaar blijven, want aan de hand van dit volgnummer kan de maker van de kentekenplaat achterhaald worden.

Geimporteerde oldtimers

Voor geimporteerde oldtimers kan men bij de RDW een ‘ouderwets’ kentekenplaat aanvragen, mits de datum eerste toelating voor automobielen voor 1978 en voor motorrijwielen/bedrijfsvoertuigen voor 1973 ligt.

Deze regeling is een aanvulling op de al langer bestaande mogelijkheid om historische voertuigen, die door het verlies van kentekenpapieren een recente kentekenplaat bezitten, weer van het oorspronkelijke kentekenplaat te voorzien

Voertuigen die vanwege hun historische waarde door liefhebbers in Nederland zijn geimporteerd, krijgen van de RDW bij registratie een ‘klassiek’ kentekenplaat uitgereikt. In overleg met de Federatie van Historische Automobielclubs Fehac heeft de RDW enkele speciale series ‘ouderwetse’ kentekens ter beschikking gesteld met name voor geimporteerde klassiekers.

Personenvoertuigen van voor 1978 krijgen bij de kentekenregistratie na invoer automatisch een ‘ouderwets’ nummerplaat . Bedrijfsvoertuigen krijgen na invoer bij kentekenregistratie een kentekenplaat uit de serie BE-00-00

Voertuigen die voor die tijd zijn ingevoerd kunnen nu alsnog in aanmerking komen voor deze series ‘ouderwetse kentekenplaten’, mits de datum eerste toelating voor automobielen voor 1978 en voor motorrijwielen / bedrijfsvoertuigen voor 1973 ligt. NB: De RDW hanteert de datum eerste toelating. Indien deze niet aangetoond kan worden, maar wel het bouwjaar, dan gaat de RDW uit van het bouwjaar.

 

Oldtimer schorsen

Indien u voor een lange periode van plan bent uw auto niet te gebruiken, kan het voordeliger zijn om een schorsing van de geldigheid van uw kentekenbewijs aan te vragen. Hiermee vraagt u een tijdelijke vrijstelling van wegenbelasting aan omdat u uw auto niet gebruikt. Tijdens deze schorsing, die in principe 12 maanden geldig is, mag u niet met uw auto op de openbare weg en mag u uw auto hier dan ook niet op parkeren. Het aanvragen van een dergelijke schorsing kost u wel geld, bereken zelf dus eerst goed of het daadwerkelijk kostenbesparend voor u is. Een aanvraag van schorsing van de geldigheid van uw kentekenbewijs kunt u bij grotere postkantoren doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs, deel II (of deel IB) en deel III (of deel II) van het kentekenbewijs mee te nemen.

Online uw voertuig schorsen

Als u uw voertuig (tijdelijk) niet gebruikt kunt u via deze website de geldigheid van het kenteken van uw voertuig schorsen en ook de schorsing verlengen of opheffen. Eerder kon dat alleen via een PostNL Postkantoor of een RDW-loket. Online schorsen kan vanuit huis, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U heeft dan een DigiD inlogcode en internetbankieren nodig.

Verlengen schorsing

Wilt u uw voertuig langer dan 1 jaar schorsen, dan kunt u de bestaande schorsing vanaf 6 weken vóór de einddatum met 1 jaar verlengen. Hierbij geldt dat de nieuwe einddatum gelijk is aan de einddatum van de oude schorsing, plus één jaar.
U ontvangt van de RDW een tenaamstellingsbewijs (deel 1B) met daarop de nieuwe einddatum. Het oude Tenaamstellingsbewijs moet u na ontvangst van het nieuwe bewijs vernietigen. Via het post- of TNT-kantoor is het niet mogelijk om de schorsing vóór de einddatum te verlengen.

Schorsen bij oldtimers voor 1960

Voor oldtimers van vóór bouwjaar 1960 is geen APK (meer) nodig. Ook het betalen van houderschapsbelasting is niet nodig. Voor ontschorsing is het bij deze oldtimers dus alleen noodzakelijk de (WA-)verzekering te activeren.

Schorsing opheffen

Als uw oldtimer van ná bouwjaar 1959 is moet u het voertuig APK laten goedkeuren, vóórdat u de schorsing kunt opheffen. U kunt daarvoor met uw voertuig op eigen wielen naar de keurende garage rijden. Voorheen was het nog nodig zo’n rit bij de Belastingdienst aan te melden; dat hoeft tegenwoordig niet meer.Wèl is het zo, dat u -als u gecontroleerd wordt- moet kunnen aantonen dat er een keuringsafspraak is.

Prijzen schorsen

Oldtimers € 23,90
Verlengen schorsing € 23,90

 

Oldtimer apk

Vanaf januari 2008 gelden de volgende APK regels voor Oldtimers:

Auto,s ouder dan 30 jaar zullen vanaf 01-01-2008 slechts 1x per twee jaar gekeurd hoeven te worden, dus volgend ging je in 2008 nog jaarlijks naar de APK is dat nu om de twee jaar dus de eerste keer weer in 2010, dan 2012 etc. etc.

Wel geldt er een advies van RDW om de auto toch 1x per jaar APK te laten controleren. Dus geen officiële keuring maar een controle. Bij auto’s van voor 1960 komt de APK geheel te vervallen en hoeven dus niet meer gekeurd te worden.

Het is natuurlijk leuk dat de overheid, ons, Oldtimerbezitters wat lastenverlichting geeft maar vergeet niet dat vroeger deze auto’s om de 5.000 KM onderhoud nodig hadden en dit was zeer zeker niet voor niets…

Deze regel geeft ook ruimte aan louche handelaren en betekent tevens dat je extra alert moeten zijn al je een nieuwe aankoop doet.

 

 

Oldtimer belasting

Oldtimers ouder dan 40 jaar altijd vrijstelling

Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van mrb voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. De vrijstelling geldt voor:

bezine diesel en lpg oldtimers

Motorfietsen

Bussen

Vrachtauto,s

Kampeerauto,s

 

Oldtimers van 26 tot 40 jaar oud die op benzine rijden

Voor oldtimers die op benzine rijden, geldt vanaf 1 januari 2014 een aangepast tarief voor de mrb. Dit geldt dus alleen voor voertuigen die vanaf 1 januari 1974 tot en met 1987 voor het eerst zijn toegelaten op de weg. Het gaat hier om:

Personen en bestelauto,s

Motorfietsen

Bussen

Vrachtauto,s

 

Aangepast tarief mrb

Voor deze oldtimers betaalt u het kwarttarief met een maximum van € 120 per jaar (€ 30 per kwartaal). Voorwaarde is dat u in de maanden december, januari en februari niet met de oldtimer rijdt. Wordt er toch gereden in die maanden, dan geldt een forse verzuimboete. Moet de auto in deze maanden een apk-keuring ondergaan, dan kunt u een tijdelijke ontheffing vragen. De regeling eindigt in 2028, als de auto’s die in 1987 zijn toegelaten 40 jaar oud zijn.

 

Oldtimers jonger dan 40 jaar op diesel of lpg

Voor deze auto’s betaalt u vanaf 1 januari 2014 het normale mrb-tarief.

Haalt u de ingebouwde lpg-installatie uit de auto en gaat de auto weer op benzine rijden? Dan kan de auto vallen onder de overgangsregeling voor motorrijtuigen die op benzine rijden. Daarvoor moet de auto wel voldoen aan alle voorwaarden van de overgangsregeling.

 

Oldtimer Electro

 

Mistachterlichten

Mistachterlichten zijn verplicht na 31.12.1997

Richtingaanwijzer

1 richtingaanwijzer aan elke zijkant indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen; het licht van de richtingaanwijzers van personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen moet knipperen.

Remlichten

Twee remlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel één of twee remlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;

Remmen

Op motorvoertuigen met bouwjaar gelegen na 30 juni 1967 moet, indien aanwezig, functioneren:

1.Waarschuwingssignaal remvloeistof niveau.

2.Waarschuwingssignaal voor het falen van het remsysteem of een der remsystemen bij gescheiden remsystemen.

Ruitensproeiers

Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 september 1970.

Achterruitverwarming

Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 september 1970.

Achterreflectoren

Moeten voorzien zijn van een goedkeuringsmerk bij bouwjaar na 30 juni 1967.

waarschuwingsknipperlichten

Waarschuwingsknipperlichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen.

Achteruitrijlicht

1 achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen.

 

 

Home