Oldtimer invoeren

 
 
Home

 

Een oldtimer in Nederland invoeren

Als je een oldtimer hebt gekocht in het buitenland en je wilt deze invoeren in Nederland, dan moet je een aantal stappen nemen om een Nederlands kenteken voor je oldtimer te krijgen.

Ga met je oldtimer naar een keuringsstation van RDW. Maak hiervoor een afspraak of kom zonder afspraak tussen 08.00 en 12.00 uur naar een keuringsstation

Neem het buitenlands kentekenbewijs, het APK-rapport (bij APK-plichtig voertuig uit EU- of EVA-land) en geldig legitimatiebewijs mee.

Tijdens het onderzoek worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn voor de registratie in Nederland. De procedure is afhankelijk van de herkomst van het voertuig.

Bij APK-plichtig voertuig, kan je een APK-rapport uit een EU- of EVA-land overhandigen of bij de RDW meteen een APK-keuring laten uitvoeren. Anders moet je het voertuig direct na ontvangst van het kentekenbewijs bij een APK-keuringsinstantie laten voorzien van een APK-goedkeuring.

Ga na het onderzoek door RDW direct naar het aangiftepunt van de Belastingdienst voor de fiscale afhandeling. Het aangiftepunt is gevestigd in het RDW-keuringsstation.

Als aan alle verplichtingen is voldaan, krijgt je het kentekenbewijs zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

 

De RDW wijst u op het volgende

Heb je alleen het buitenlands kentekenbewijs dan kan het voorkomen dat niet alle technische gegevens (zoals het trekgewicht en milieugegevens) op het Nederlands kentekenbewijs worden vermeld. Heb je ook een Certificaat van Overeenstemmig dan komen alle relevante technische gegevens op het Nederlands kentekenbewijs te staan.

 

Eéndagskenteken

Als je met een ongekentekend voertuig voor een kentekenonderzoek naar een RDW-keuringsstation gaat, kan je het voertuig daar met een trailer of autoambulance naar toe vervoeren. Doe je dat niet, dan moet je bij het maken van de keuringsafspraak een (gratis) kenteken voor weging en onderzoek (eendagskenteken) aanvragen voor de dag van het kentekenonderzoek.

Dit kenteken is bedoeld om met het voertuig van en naar het keuringsstation en het BPM-aangiftepunt te rijden en weer terug. Het keuringsstation stuurt je het ééndagskenteken met de bevestiging van de keuringsafspraak toe. Voor meer informatie over het eendagskenteken kan je contact opnemen met de RDW.

Neem voordat je met een voertuig met een buitenlands exportkenteken op de Nederlandse weg gaat rijden contact op met de Belastingdienst.

 

Belangrijk om te weten over het gebruik van het eendagskenteken

Het kenteken is alleen in Nederland geldig en alleen op de keuringsdag. Als je de Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) niet op de dag van het kentekenonderzoek maar op een andere dag betaalt, moet je voor die dag bij het keuringsstation weer een nieuw ééndagskenteken aanvragen.

Het eendagskenteken is alleen bedoeld voor voertuigen zonder Nederlands kenteken en voor alle keuringen waarbij het kenteken ongeldig is verklaard en weer opnieuw geactiveerd moet worden.

Het voertuig met het eendagskenteken moet op de dag van het onderzoek in Nederland verzekerd zijn.

Het eendagskentekennummer krijg je per post toegezonden. Vervolgens moet dit nummer met zwarte letters op een plaat met witte ondergrond geplaatst worden. Dit hoeft geen originele kentekenplaat te zijn, maar kan dus ook een wit stuk karton zijn. De afmetingen van de plaat staan beschreven in de brief die je krijgt bij het eendagskenteken.

Je mag het eendagskenteken uitsluitend aan de voor- en achterzijde van uw voertuig voeren. Andere kentekenplaten mogen niet zichtbaar zijn.

Je mag een voertuig met een eendagskenteken niet op de openbare weg parkeren.

 

Eéndagskenteken bij keuren zonder afspraak

Als je een ingevoerd voertuig zonder afspraak bij een RDW-keuringsstation laat onderzoeken, kan je ook voor de dag van onderzoek een ééndagskenteken aanvragen. Je moet hierover ruim van tevoren met het betreffende keuringsstation bellen (vanwege toezending) en aangeven op welke dag je wilt komen. Tevens moet je het chassisnummer doorgeven.

 

Wacht op keuren

Een voertuig met een Wacht op keuren (WOK)-status in het kentekenregister mag op de dag van het onderzoek via de kortste route van en naar de plaats van het onderzoek worden gereden. Hier hoeft je dus geen eendagskenteken voor aan te vragen.

 

Kentekenbewijs en -platen

Heb je de BPM aan de Belastingdienst betaald, dan stuurt de RDW jou vanuit Veendam het kentekenbewijs toe. Als je het kentekenbewijs hebt ontvangen, moet je zelf kentekenplaten laten maken bij een daarvoor aangewezen kentekenplaatfabrikant.

 

Oldtimer invoeren uit de Europese Unie

Voor een voertuig dat al eerder in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) geregistreerd is geweest, kan je een Nederlands kentekenbewijs krijgen.

Voorwaarde is dat je bij het voertuig een regulier kentekenbewijs hebt zonder bijzonderheden.

 

Onderzoek

Voor het verkrijgen van een kentekenbewijs biedt je de personenauto voor een onderzoek bij een RDW-keuringsstation aan, voor de reis naar het keuringsstation en terug kan je gebruik maken van een eendagskenteken.

 

Documenten

Bij het onderzoek overleg je het complete, originele kentekenbewijs uit het land van herkomst.

 

Technische staat

De RDW kijkt bij het onderzoek van een ingevoerde personenauto uit een EU-lidstaat in beginsel niet naar de technische staat van de auto.

Een uitzondering hierop vormen voertuigen die eerder geregistreerd zijn in een EU-lidstaat waar linksrijdend verkeer gebruikelijk is. Het voertuig moet dan voor Nederland zijn voorzien van verlichting en spiegels voor rechtsrijdend verkeer. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen hiervan.

Als het voertuig overduidelijk een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, kan de RDW besluiten om het verstrekte kentekenbewijs onmiddellijk ongeldig te verklaren.

 

APK

Is je voertuig APK-plichtig, dan zijn er drie manieren om aan deze verplichtingen te voldoen:

Je laat de APK-keuring uivoeren bij een APK erkend bedrijf.

Je laat de APK-keuring uitvoeren bij de RDW, gelijktijdig met het kentekenonderzoek.

Je maakt gebruik van de nog geldige APK-termijn uit het land van herkomst. Als je bij het kentekenonderzoek een geldig APK-rapport uit het land van herkomst toont, dan kan de RDW op jou verzoek de vervaldatum van dit rapport overnemen. De auto hoeft dan tot aan deze vervaldatum niet in Nederland gekeurd te worden.

 

Legitimeren

Bij het onderzoek moet u zich legitimeren.

 

Afhandeling bij Belastingdienst

Na het onderzoek door de RDW kan je de belastingzaken afhandelen op het belastingkantoor dat in ieder RDW-keuringsstation is gehuisvest. Dit betreft de BPM en eventuele invoerrechten.

Na het akkoord van de Belastingdienst ontvangt u van de RDW het kentekenbewijs per post.

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van het aangeboden voertuig, de overlegde documenten en in hoeverre het voertuig individueel moet worden beoordeeld of getest. Voor een onderzoek op een van de landelijke keuringsstations gelden de volgende tarieven.

  2012
Voertuigbewijs deel 1a € 38,00
Tenaamstellingsbewijs deel 1b € 9,25
Inschrijving voertuig € 53,00
Vrijwillige APK bij invoer auto uit EU/EVA € 31,00

Bij het onderzoek moet u het originele en complete kentekenbewijs uit het land van herkomst inleveren

Home